Håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Der er indgået en bred politisk aftale om at genindføre håndværkerfradraget (BoligJobordningen) med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Ordningen i 2015 bliver den samme som i 2014.

Den 3. juli er der fremsat lovforslag om ordningen, der skal gælde for hele 2015.

Se pressemeddelelse fra Skatteministeriet og lovforslaget.

Når loven er vedtaget – formentligt ultimo august – kan du allerede cirka to uger efter vedtagelsen ændre din forskudsopgørelse, så du kan få et større fradrag de sidste tre måneder af året.

Cirka 3- 4 uger efter at loven er vedtaget, kan du indberette dit fradrag til årsopgørelsen for 2015 i et særligt modul. Så husk at gemme kvitteringerne.

  • Fradraget er på op til 15.000 kr. om året inklusive moms.
  • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn.
  • Arbejdet skal stå på listen med godkendte ydelser.

 

Læs mere på SKAT