Murermester NC Ransborg

Murermester Niels Chresten Ransborg grundlagde virksomheden i 1986.

Chresten startede selv på stilladset med en murersvend og en arbejdsmand. Det første byggeri var en garage i Ejsing, og siden har vi udført stor set alle typer nybyggeri og renovering inden for landbrug, industri og parcelhuse over hele Jylland.

Medarbejderstaben voksede og er i dag på ca. 10 medarbejdere. De fleste af vores ansatte har stor erfaring inden for branchen. Flere af dem har arbejdet i murer firmaet i omkring 20 år.
Vi har gennem alle årene uddannet murerlærlinge.

Målet er fortsat: At drive en sund og seriøs murer virksomhed med tilfredse kunder og engagerede medarbejder. Vi følger med udviklingen og værner om faglig stolthed og solidt håndværk.

Chresten kommer gerne på et uforpligtende besøg og tager opgaven i besigtigelse, så I sammen kan drøfte evt. nærmere samarbejde.
Vi samarbejder gerne med de håndværkere, I måtte ønske – og kommer også gerne selv med forslag til samarbejdspartnere.

Altid frisk med gode løsninger og tilbud på al nybygning og renovering inden
for:

 

Landbrugsbyggeri:

Alle typer stalde

Siloer og silopladser

Gylletanke

Maskinhuse

Fyrrum

Frost- og kølerum

Overfladebehandling af mure og vægge.

 

Industri og butikker:

Maskinhaller

Lagerhaller

Betongulve og overfladebehandling

Klinkegulve

Facaderenovering

 

Parcelhuse

Villaer

Sommerhuse

Garager

Carporte

 

Kloakarbejde:

Nedsivningsanlæg

Septiktanke

Drænafløb

Afløb for tagvand

Faskiner

Pileanlæg

 

Specifikke mureropgaver:

Trapper – både udvendig og indvendige udført i tegl eller beton.

Trappebelægninger i klinker, granit og skiffer

Skorstene / skorstensafdækning

Pejse og pejseindsatse

Masseovne

Læmure og afdækninger af do.

Badeværelser.

Klinkegulve.

Vægfliser.

Udskiftning af overliggere og tilsætninger ved nye vinduer.

Sålbænke i tegl, beton og polymer

Kælderrenovering

Lofthvælvinger

Murede buer

Ændringer af dør- og vindueshuller

 

Støbearbejde:

Sokler

Fundamenter

Betongulve

Slidlag

 

Tage:

Alle typer tegltage

Under- / overstygning af tegltage

Udskiftning af tagsten og rygningssten

Murede kviste og kanarper

 

Overfladebehandlinger:

Skalmuring

Vandskuring

Puds

Fugning

Renovering af gesimser

Algefjerning

Murimprægnering

Murmaling

Kalkning – herunder kalkning af kirker

 

Isolering:

Gulvisolering

Hulmursisolering